Om S/K

Svendborg Kajakklub

Om S/K

 

Hvem er Svendborg Kajakklub?

Hun er en ældre dame, født i 1934 af en flok idealistiske pionerer. Klubben består af en bestyrelse på 5 personer, nogle udvalg der sørger for en række praktiske ting og ca. 165 aktive medlemmer, hvoraf de ca. 30-40 må betegnes som meget aktive. Klubben er en idrætsforening i traditionel forstand, som er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Ud over betaling af kontingent forventes det af medlemmerne, at de bidrager til løsningen af de praktiske opgaver såsom vedligeholdelse af klubben og klubbens kajakker.

 

Hvorfor ro kajak?

Indfaldsvinklerne til at ro kajak kan være mange. Det kan være lysten til konkurrence, lysten til at færdes på egen hånd i det Sydfynske Øhav eller lysten til at færdes ude på vandet med en flok ligesindede - i et sindigt tempo med tid til kaffe og madpakker. For de fleste medlemmer af Svendborg Kajakklub er det nok en kombination af de nævnte ting. Et fælles træk for de mennesker, der vælger at ro kajak i en klub er, at de er en flok individualister, som sætter pris på de meget få bindinger og begrænsninger, der er ved sporten. De er dog ikke mere individualister end, at de sætter pris på det sociale fællesskab og de muligheder og faciliteter organiseringen i en klub betyder.

 

Svendborg Kajakklub ligger perfekt. Sundet giver en vis beskyttelse, samtidigt med at mulighederne for at tage på opdagelse ude på de omkringliggende øer er indenfor rækkevidde.

 

Klubben har kajakker og pagajer, som frit kan lånes af medlemmerne.

 

Hvad kræver det at ro kajak?

Først og fremmest lysten. Dertil kommer, hvad der må betegnes som et godt helbred og en rimelig balancefornemmelse. Sygdomme, der betyder risiko for tab af bevidsthed eller kontrol

 

over kroppens funktioner, kan ikke kombineres med kajakroning. Råstyrke er ikke så afgørende, hvorimod udholdenhed er en god egenskab. En god portion stædighed er heller ikke at foragte, når turen går hjemad i modvind og modstrøm.

 

For at ro kajak i Svendborg Kajakklub skal man mindst være 12 år. Man skal dokumentere en svømmeprøve på mindst 600 meter. Da der er tale om en sport, der foregår på vandet, stilles der under alle omstændigheder krav om modenhed og erfaring, før man slippes løs på egen hånd. - I Svendborg Kajakklub opnås dette ved, at ro 100 km. med klubbens instruktører + beståelse af en entringsprøve.

 

Hvordan læres dette i praksis?

Det er de færreste, der uden videre kan sætte sig i en kajak og mestre fartøjet. Før man slippes løs på egen hånd, skal man gennemgå en grundig skoling sammen nogle af klubbens instruktører. Skolingen består af en række roture, undervisning i at mestre kajak og pagaj, samt nogle elementære sikkerheds- og søvejsregler.

 

Hvad forventer vi af nye medlemmer?

Som nævnt ovenfor er Svendborg Kajakklub en traditionel idrætsforening, som fungerer på basis af frivillig arbejdskraft. Derfor skal det gøres klart for medlemmerne, at betaling af kontingent ikke gør det alene.

 

Vi forventer, at nye medlemmer også har lyst til at deltage i klubbens fællesanliggender, både hvad angår deltagelse i aktiviteter på vandet, fester, arbejdsdage og generalforsamling. Til gengæld håber vi, at Svendborg Kajakklub kan give dig masser af udfordring og fornøjelige timer både på det sportslige og sociale plan.

 

Kontingent.

I 2014 er prisen for medlemskab i Svendborg Kajakklub 450,- kr. per ½ år.

 

Pris for deltagelse på et ”Begynderhold” er 2000,- kr. og inkluderer indmeldelsesgebyr samt kontingent frem til 1. august 2014.

 

Yderligere information.

Download folderen og læs mere om S/K "Velkommen til Svendborg Kajakklub".

 

Se også klubbens love.

 

Du kan også henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer eller sende eventuelle spørgsmål i en email - tryk her...

 

Copyright © All Rights Reserved - svendborg kajakklub 2016