Klubhuset

Svendborg Kajakklub

Klubhuset

 

Generelt er klubhuset altid til rådighed for medlemmerne.

 

Klubhuset lånes gerne ud til roende gæster, som er medlem af en klub under DKF*.

Gæster henvender sig til formanden.

 

Klubhuset skal altid efterlades i lukket og slukket tilstand.

Orden i klubhuset påhviler ALLE medlemmer og gæster.

Hvis der er skader eller hærværk på huset kontaktes formanden eller næstformanden straks!

 

* Dog ikke hvis huset bruges af S/K til møder, kurser og lign..

 

Klubhuset udlejes ikke...

Copyright © All Rights Reserved - svendborg kajakklub 2016