Ansvarsområder

Svendborg Kajakklub

Ansvarsområder

 

Formand: Tine Eeg

 

Kontakt med medlemmerne.

Post.

Officiel kontaktperson til DKF, Fyns Kredsen, Svendborg Kommunen og andre instanser og

klubber.

Redigering af folderen "Velkommen til Svendborg Kajakklub".

Er kredsnæstformand I Fyns Kano og Kajak Kreds.

Deltagelse i kredsmøder.

Aktivitetskalender.

Indkalde til generalforsamling.

Varetager glemte og fundne sager.

Reservation/udlån af klubbens kajaktrailer.

Udlån af klubbens kajakker.

Udlån af klublokalet.

Pladser til private kajakker.

 

Næstformand: Jørgen Lindegaard

 

Varetager formandens opgaver i dennes fravær.

Klubhus (kontaktperson vedr. skader og hærværk).

 

Kasserer: Pia Hess Christensen

 

Ansvarlig for klubbens regnskab.

Indkassering/udbetaling af regninger.

Revidering af medlemsliste i ”glasskabet” 2 gange årligt d. 1. Juli + d. 1. Jan.

Registrering/ Indmeldelse af nye medlemmer.

Rokort.

Rostatistik.

Indkøb af rengøringsmidler / toiletpapir.

 

Sekretær: Kirsten Brach Jørgensen

 

Indkaldelse og dagsorden til Bestyrelsesmøder.

Referat af bestyrelsesmøder/generalforsamling (skal være officielt for medlemmerne ved

opslag i klubben).

 

Bestyrelsesmedlem: Kai Jørgensen

ad hoc opgaver.

 

1. Suppleant: Steen Vestervang

 

Indtrædelse i bestyrelsen ved en af disses fravær.

 

2. Suppleant: Lisbeth frisenette

 

Indtrædelse i bestyrelsen ved en af disses fravær.

 

Copyright © All Rights Reserved - svendborg kajakklub 2016